SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ticari Promosyon Olarak Verilen Ticari Aracın Vereset ve İntikal Vergisi

Ticari Promosyon Olarak Verilen Ticari Aracın Vereset ve İntikal Vergisi

 Soru: Şirkete Hibe sözleşmesi ile verilen ticari aracın vereset ve intikal vergisi olur mu ?

Cevap: 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 nci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında "Şahıs" tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları; (b) fıkrasında, "Mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise  "İvazsız intikal" tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği belirlenmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer bir şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan gelir ve kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi, ilgili yıl gelir vergisi beyannamesinde ticari kazancın tespitinde veya kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması durumunda veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.

            Bu açıklamalara göre, ticari promosyon olarak verilen vasıta, taşıtı alan şirkette ilgili yılın kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınacağından, bu vasıta ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle, söz konusu vasıtanın şirket adına tescilinde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin aranılmaması gerekir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.03.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM