SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Belgelerde Ticartet Kanununda Yer Alan Bilgilerin Bulunma Zorunluluğu

Belgelerde Ticartet Kanununda Yer Alan Bilgilerin Bulunma Zorunluluğu

 Soru: Belgelerde Ticartet Kanununda Yer Alan Bilgilerin Bulunma Zorunluluğu Ne Şekildedir?

Cevap: Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende ticaretle uğraşan ve hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışların belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            Anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanan 36 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/a bölümünde; 01/01/1992 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır.

            Öte yandan, 3100 sayılı Kanunun "Satış fişleri" başlıklı 3'üncü maddesinde; "Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın Şekli" başlıklı 230'uncu maddesinde ise; "Faturada  en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1. Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

            5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, ..." hükmü bulunmaktadır.

            Aynı Kanunun,  Mükerrer 257'nci maddesine istinaden çıkarılan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde; Yönetmeliğin, fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, perakende satış vesikaları, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve Bakanlıkça kullanılması zorunlu hale getirilen belgelerin üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlemlerine ilişkin şekil, şart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartları belirlemek amacıyla düzenlendiği ifade edilmektedir.

            Mezkur Yönetmeliğin 7'nci maddesinde ise matbaa işletmecilerin basım ve dağıtımını yapacakları belgeler ve bu belgelerde bulunması zorunlu olan bilgiler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com 

(29.02.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM