SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Fazla veya yersiz ödenen KDV’lerde iade olayı hakkında bilgi verirmisiniz?

Fazla veya yersiz ödenen KDV’lerde iade olayı hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Soru:

 

Fazla veya yersiz ödenen KDV’lerde iade olayı hakkında bilgi verirmisiniz?


Cevap:
Bu tür durumlarda konuyu 2 açıdan ele almalıyız.

a- Tevkifata Tabi Olduğu Halde Verginin Tamamının Beyan Edilip Ödenmesi Halinde İade

Kimi işletmeler tevkifata tabi olduğu halde verginin tamamını ilgili ay KDV beyannamesinde beyan edip ödemektedirler. Böyle bir durumda mükellefin fazladan ödediği vergiyi iade hakkı vardır. Burada, mükellef söz konusu fazladan beyan edilip ödenen vergiyi tevsik edici belgelerle birlikte vergi dairesine başvurmalıdır. Vergi dairesi düzeltme talebini yerine getirmek için sorumlunun vergi dairesinden de bilgi alarak işlemi sonuçlandıracaktır.

 b- Tevkifata Tabi Olmadığı Halde Tevkifata Tabi Tutulan İşlemler

Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan yada yüksek tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından tamamı beyan edilmeyen işlemlerde II. Bölümde açıklanan hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılan düzeltme işlemi sonucunda iade edilen KDV tutarı mükellef tarafından iadenin gerçekleştiği döneme ait KDV Beyannamesinin “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilecektir. Bu düzeltme işlemi sonucunda vergi ziyaı söz konusu olmadığından ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM