SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Geçici vergi beyannamelerinde geçmiş yıl zararları ve Ar-Ge indirimini nasıl göstereceğiz?

Geçici vergi beyannamelerinde geçmiş yıl zararları ve Ar-Ge indirimini nasıl göstereceğiz?

 

Soru:

 

Geçici vergi beyannamelerinde geçmiş yıl zararları ve Ar-Ge indirimini nasıl göstereceğiz?


Cevap:
Bazı işletmeler geçmiş yıllarda oluşan ve beyannamede gösterilen mali zararlarını sadece ilk geçici vergi dönemlerinde matrahtan tenzil etmektedir. Oysaki, geçici vergi beyannameleri kümülatif matrahtan ibarettir. Dolayısıyla ilk geçici vergi döneminde değil, her dönem geçmiş yıl mali zararları matrahtan tenzil edilmeli.

Ar-Ge indirimi Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna kapsamındadır. Örneğin, Ar-Ge harcamasından belli bir süre sonra vazgeçildiğinde söz konusu harcamalar doğrudan gider yazılabilir. Ayrıca, 2008 yılına ilişkin Nisan ayına kadar yapılan ar-ge harcamalarının yüzde 40’ ı sonrai ar-ge harcamalarının ise yüzde 100’ü beyanname üzerinden matrahtan tenzil edilebilir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(02.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM