SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir anonim şirketi olduğu gibi devralıyoruz. Devraldığımız bu şirketin zararını ödeyeceğimiz vergilerden mahsup edebilir miyiz?

Bir anonim şirketi olduğu gibi devralıyoruz. Devraldığımız bu şirketin zararını ödeyeceğimiz vergilerden mahsup edebilir miyiz?

 

Soru:

 

Bir anonim şirketi olduğu gibi devralıyoruz. Devraldığımız bu şirketin zararını ödeyeceğimiz vergilerden mahsup edebilir miyiz?


Cevap:
Devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar, devralınan veya bölünen kurumların zararlarını aşağıda belirlenen sınırlamalar çerçevesinde mahsup ederler,

a) Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile,

b) Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun özsermaye tutarını geçmeyen zararlarını kazançlarından indirebilirler.

Yukarıdaki özsermaye KVK 1 nolu tebliğin 12.1.5 bölümünde yazılanlar dikkate alınarak belirlenecektir.

Devir veya bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için ,
a) Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olması,

b) Zarar mahsubu yapılacak kurumun aynı faaliyete devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.05.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM