SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vakıf tarafından işletilen özel bir hastane şirketimize devroldu ve bu yüzden vakfa belli tutarda düzenli ödemeler yapıyoruz. Konuyu KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden değerlendirir misiniz?

Vakıf tarafından işletilen özel bir hastane şirketimize devroldu ve bu yüzden vakfa belli tutarda düzenli ödemeler yapıyoruz. Konuyu KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden değerlendirir misiniz?

 

Soru:

 

Vakıf tarafından işletilen özel bir hastane şirketimize devroldu ve bu yüzden vakfa belli tutarda düzenli ödemeler yapıyoruz. Konuyu KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden değerlendirir misiniz?


Cevap:
Vakfa yapmış olduğunuz düzenli ödemeler için GVK 70. maddeye istinaden bu ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj yapmalısınız. Ayrıca, dönem sonunda şirketinizin karından vakfa belli bir yüzde verirseniz verilen tutar brüte icra edilerek yüzde 20 gelir  vergisi stopajı yapmalısınız. Yine vakıf tarafından hastaneye gönderilen hastalara yapılan ücretsiz ameliyatlar da vakıf tarafından elde edilen gayrimenkul sermaye iradıdır ve ameliyatların değeri emsal bedel üzerinden brüte çevrilerek yüzde 20 stopaj ödenir.

KDV boyutuna gelince: Vakıf hastaneyi ve içindekileri işletmeye devretmiştir. KDV kanununun 17/4-d maddesine göre iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDV den istisnadır.

Ancak, vakfın hastaneye gönderdiği ücretsiz ameliyat olan hastalar için işletme emsal bedeli üzerinden KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edip 1 nolu KDV beyannamesi ile de indirim konusu yapmalıdır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.05.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM