SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Azalan Bakiyeler Usulünde Muhasebe Kaydı

Azalan Bakiyeler Usulünde Muhasebe Kaydı

 Soru: Azalan Bakiyeler Usulünde Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı

Cevap: Örnek : İşletme 20.000 TL değerinde bir demirbaşı almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır.

 

-----------------------------------------/----------------------------------

255 Demirbaşlar 20.000

191 İND.KDV        3.600

102   Bankalar  23.600

Demirbaş alım kaydı

------------------------------------------------------------------------------

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,.20

0.20 x 2 (iki katı alınır[1]) = 0,40 yani % 40 dır.

20.000 x % 40 = 8.000 TL yıllık amortisman tutarı

 

Amortisman Tablosu

Yıllar

Tutar

Yıllık Amortisman Tutarı

Birikmiş

Amortisman

2015
2016
2017
2018
2019

20.000
12.000
7.200
4.320
2.592

8.000
4.800
2.880
1.728
2.592

8.000
12.800
15.680
17.408
20.000

Dönem sonundaki muhasebe kaydı:

----------------------------------------31.12.2015------------------------------

770  Gen.Yön.Gid.   8.000

                                                                              257 Bir. Amort.  8.000

…..Demirbaşın amortisman kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Yukarıdaki örnekte işletme aldığı demirbaşı 2016 yılında KDV hariç 14.000 TL ye satsın.

Satış Bedeli       :14.000 TL

KDV                       :2.520 TL

Toplam                : 16.520 TL

 

 

 

 

-----------------------------------------------31.12.2016-----------------------------

102  Bankalar                     16.520  

257 Bir. Amort.                                 12.800

                                                                              255 Demirbaşlar   20.000

                                                                              391 Hes.KDV         2.520

                                                                              679 Diğ.Ol.Gel.       6.800

Demirbaş satış kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------

 


[1] Yüzde 50’yi geçmemek üzere iki katı alınır

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(21.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM