SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mali Müşavirin Satın Aldığı Büronun KDV’si

Mali Müşavirin Satın Aldığı Büronun KDV’si

 Soru: Mali müşavirin satın aldığı büronun KDV’si indirim konusu yapılır mı ?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler  dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, serbest meslek faaliyetini icra etmek amacıyla mali müşavirin satın almış olduğu işyerine ait faturada KDV nin ayrıca gösterilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, faturanın kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde söz konusu KDV indirim konusu yapılabilecektir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com 

(15.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM