SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışına Turist Götürülmesi Hizmetinde KDV Uygulaması

Yurt Dışına Turist Götürülmesi Hizmetinde KDV Uygulaması

 Soru: Yurt dışına turist götürülmesi hizmetinde KDV uygulaması nasıl olmalıdır ?

Cevap: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 maddesinde; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, şirketinizce yurt dışı tur organizasyonuna katılanlar için verilen acente hizmeti, 2007/13033 sayılı Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(18.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM