SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sayım Tesellüm Fazlalarının Muhasebe Kaydı

Sayım Tesellüm Fazlalarının Muhasebe Kaydı

 Soru: Sayım ve tesellüm fazlalarının muhasebe kaydı nasıldır ?

 

Cevap:: ABC A.Ş. kasa hesabının borç bakiyesi 1.000 TL’dir. Sayım sonucunda bulunan kasa mevcudu ise 500 TL’dir.

----------------------------------------------------------/-----------------------------------------

197 Say.Tes.Nok   500

100 Kasa  500

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapılan inceleme sonucu, tespit edilen noksanlığın çalışanlara yapılan avans ödemesin in kayıtlara 500 TL eksik geçirilmesinden kaynaklandığı görülmüştür.

 

 

 

----------------------------------------------------------/-----------------------------------------

196 Personel Avansları   500

197 Say.Tes.Nok   500

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Veya;

----------------------------------------------------------/-----------------------------------------

195 İş Avansları   500

197 Say.Tes.Nok   500

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(02.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM