SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Kayıtlı Satışta Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Yanlış Yazılması

İhraç Kayıtlı Satışta Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Yanlış Yazılması

 Soru: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması halinde KDV

Cevap: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi ile ihracatçılara KDV ödemeksizin imalatçılardan mal temin etme imkanı getirilmiş, konuyla ilgili olarak yayımlanan Genel Tebliğlerle de uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV ihracatçılar tarafından ödenmemektedir.

İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.

1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde, imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacakları, vergi dairelerinin gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirecekleri belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ihracatçı tarafından gümrük beyannamesi ile yurt dışı edilen malların Firmanın ... tarih ve ... numaralı faturası ile teslim edilen mallar olduğunun vergi inceleme raporu veya özel amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi şartıyla söz konusu ihraç kayıtlı teslime ilişkin iade talebinin sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(13.08.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM