SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Leasing İşlemlerinin İlk Yıl Muhasebesi

Leasing İşlemlerinin İlk Yıl Muhasebesi

 Soru: Leasing İşlemlerinin İlk Yıl Muhasebesi Nasıldır

Cevap:  Tekdüzen Hesap Planında; finansal kiralama sözleşme tutarı, vadeye göre ayrılarak 301/401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabına alacak olarak, iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ilgili varlık hesabına (265 numaralı hesaba) borç olarak kaydedilmektedir. Kira ödemelerinin bugünkü değeri veya rayiç bedel ile sözleşme tutarı arasındaki fark ise yine vadeye göre 302/402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabında borç olarak dikkate alınmaktadır. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları da 302 numaralı hesaba alacak 66-Borçlanma Maliyetleri hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilmektedir.


Gelir İdaresi finansal kiralama işlemlerinde ilk yıl için hesaplanan faiz giderlerinin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenmesi, sonraki yıllar ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği görüşündedir. Keza yabancı para üzerinden yapılan kira ödemelerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkının da,  ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi sonraki yıllar ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir (Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün B.07.4.DEF.0.40.10.00-008-19 sayı ve 27.10.2011 tarihli Özelgesi)  Bu yaklaşım yabancı kaynakla edinilen amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarında maliyet bedeli tespitine paraleldir. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(24.07.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM