SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede İmalatçı Olup Ancak Fason Makine Yaptıran Ve Bunu Satan Firmaya İstisna Var Mıdır ?

Serbest Bölgede İmalatçı Olup Ancak Fason Makine Yaptıran Ve Bunu Satan Firmaya İstisna Var Mıdır ?

 Soru: Serbest bölgede imalatçı olup ancak fason makine yaptıran ve bunu satan firmaya istisna var mıdır ?

Cevap:    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)  bendi hükmüne göre; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.3." bölümünde söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup "5.12.3.7.1." bölümünde ise;

            "Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

            Ancak,

            -  Üretim dışı faaliyetlerden,

             -  Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

             -  Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

            - Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir..."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, serbest bölgedeki işletmelerce fason imal ettirilen makinelerin müşterilere satışından ve söz konusu kalıpların yenilenmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.06.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM