SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
5.000 TL’nin Üzerindeki Ücretler Ba ve Bs Dahil Edilecek Mi?

5.000 TL’nin Üzerindeki Ücretler Ba ve Bs Dahil Edilecek Mi?

 Soru: 5000 TL’nin Üzerindeki Ücretler Ba ve Bs Dahil Edilecek Mi?

Cevap: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş olup,  362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin  "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı 1.2 bölümünde;

"1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki  mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"  nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III)  bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Ba-Bs bildirim formlarının temel fonksiyonu, idareye ekonomik aktörler arasındaki öncelikle para-mal ve hizmet hareketlerini izlemek ve kontrol etmek imkanını sağlamasıdır. Bu formların analizi ile bir mükellefin mal ve hizmet alım-satım zinciri içerisindeki mükellefler tespit edilebilmektedir.

Öte yandan, ücret bordrosu ve ücret pusulasına bağlı olarak yapılan ücret ödemeleri ekonomik aktörler arasındaki bir mal ve hizmet alım-satımından ziyade, bir mükellefin ticari faaliyetini idame ettirebilmesi amacıyla kendisine hizmet akdi ile bağlı bulunan çalışanlarına yaptığı bir gider niteliğindedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ücret bordrosu ve ücret pusulasına bağlı olarak yapılan ücret ödemelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(16.06.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM