SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiyeye Giren Kurumlarda Geçici Vergi Beyannamesi Verilir Mi ?

Tasfiyeye Giren Kurumlarda Geçici Vergi Beyannamesi Verilir Mi ?

 Soru: Tasfiyeye giren kurumlarda geçici vergi beyannamesi verilir mi ?

 

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Tasfiye" başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde "Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer..." hükmü yer almaktadır.

           Aynı Kanunun "Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı" başlıklı 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında; kurumlar vergisi mükelleflerince,  cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği  hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Geçici Vergi" başlıklı Mükerrer 120 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; hesaplanan geçici verginin üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

           217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler" başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir.

           Buna göre; ortaklar kurulunca alınan tasfiye kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih itibariyle örneğin 2015/4 Ekim-Aralık (01.01.2015-14.10.2015) dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesinin 2016 yılı Şubat ayının 14 üncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve hesaplanan geçici verginin 17 nci günü akşamına kadar ödenmesi, anılan tarihten sonraki dönemler için ise geçici vergi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(29.05.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM