SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Akaryakıt Satışlarında Fatura Düzenleme Süresi

Akaryakıt Satışlarında Fatura Düzenleme Süresi

Soru: Akaryakıt Satışlarında Fatura Düzenleme Süresi Nedir ?

Cevap: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet veserbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-10 uncu maddesinin (a) bendi hükmüne göre vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde ise kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla meydana geleceği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketi tarafından örneğin Kooperatiflere ve Kooperatifler tarafından üyelere yapılacak akaryakıt teslimleri Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabidir. Bu işlemlerde vergiyi doğuran olay, KDV Kanununun 10/a maddesine göre akaryakıtın teslimi anında meydana gelmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmektedir.

Aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, kooperatif tarafından söz konusu hizmete ilişkin faturanın hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.05.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM