SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Eğitim İşletmesinden Elde Edilen İstisna Kazanç İçin Beyanname Verilip Verilmeyeceği

Eğitim İşletmesinden Elde Edilen İstisna Kazanç İçin Beyanname Verilip Verilmeyeceği

 Soru: Eğitim işletmesinden elde edilen istisna kazanç için beyanname verilip verilmeyeceği

Soru: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun " Ticari kazancın tarifi " başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise; özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun " Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası " başlıklı 20 nci maddesinde ise; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançların, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesna olduğu ve istisnanın okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun " Gelirin toplanması ve beyan " başlıklı 85 inci maddesinde de; " Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile , yıllık beyanname verirler........" hükmü yer almıştır.

Bu açıklamalara göre, Başkanlığın oluruyla kazançları beş vergilendirme dönemi boyunca istisna kapsamında olan işletme bünyesinde elde edilen gelire ilişkin olarak gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmekte olup, istisna kapsamındaki söz konusu gelirler yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerindeki " istisna edilen kazançlara ilişkin bildirimler " bölümüne dahil edilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(07.05.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM