SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kredi Kartıyla İddia Oyunu Oynatılmasında Belge Düzeni

Kredi Kartıyla İddia Oyunu Oynatılmasında Belge Düzeni

 Soru: Kredi kartıyla iddia oyunu oynatılmasında belge düzeni nasıldır ?

Cevap:  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesi ve mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 406 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, "5. Şans Oyunlarında Belge Düzeni" başlığı altında yer alan "5.1. Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Oynatılan Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları" başlıklı bölümünde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından "iddaa" ve "spor toto" oyunlarının, Başkanlığın sözleşme ile bayilik ruhsatı verdiği sabit bayiler, sanal ortam bayileri ve gezici bayi aracılığı ile oynatıldığı, Tebliğin 5.1/a bendinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, Merkezî Bahis Sisteminden (taraflar arasındaki işlemlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda takibine imkân veren, dışarıdan hiç bir müdahale yapılması mümkün olmayan ve oluşan tüm bilgileri değiştirilemeyecek ve silinemeyecek şekilde muhafaza edebilecek nitelikleri haiz olması şartıyla) her bir bayi itibariyle hâsılat, komisyon ve ikramiye ödeme primi vb. bilgileri ihtiva eden "Bayi Hâsılat Raporu" alınması, Başkanlığın sabit bayilerince de bu rapora istinaden kendi terminalleri vasıtası ile "Bakiye Raporunun" düzenlenmesi kaydıyla, Başkanlığın Bayi Hâsılat Raporuna istinaden kayıtlarını yapması; bayilerin ise fatura düzenlemeksizin Bakiye Raporuna istinaden hâsılat kayıtlarını yapmaları uygun görülmüş olup, ayrıca Tebliğin, "5.3 Ortak Hükümler" bölümünde ise, Tebliğ kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, başbayi ve bayiler (gezici alt bayiler ve sanal bayiler dahil) tarafından oynatılan oyunlar karşılığında müşteriye Vergi Usul Kanunu uyarınca ayrıca bir belge düzenlenip verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak  şekil ve Bakanlıkça şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ncı tablosunun 45 inci satırına "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri"nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları Diğer Bilgiler - Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.

Katma değer vergisi beyannamesinin 45 inci satırında istenilen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarın 6 ncı satırdaki KDV matrahına ait bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun izahatının istenmesi halinde ise, kredi kartı ile yapılan tahsilâtların, iddaa oyununa ilişkin tahsilâtlardan kaynaklandığı hususunun  "izah" gerekçesi olarak belirtilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu izah yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(24.04.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM