SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sel Felaketi Sırasında Aktifte Yer Alan Malların Ziyan Olmasının Muhasebe Kaydı

Sel Felaketi Sırasında Aktifte Yer Alan Malların Ziyan Olmasının Muhasebe Kaydı

 Soru: Sel felaketi sırasında aktifte yer alan malların ziyan olmasının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır ?

 

Cevap: Şunu önemle belirtmek gerekir ki takdir komisyonu malların değerini sıfır olarak tespit etmesi icap eder. Aksi halde işlemler geçersiz sayılacaktır

 

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

157. Diğer Stoklar                                                           500.000

 

                               153. Ticari Mallar                                                             500.000

Sel sonucu zarar gören malların diğer stoklara alınması

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

654. Karşılık Giderleri                                    500.000

 

                               158. Stok Değer Düşük. Karşılığı                               500.000

Zarar gören stoklar için karşılık ayrılması

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

690 Dönem Kar veya Zararı                         500.000

 

                               654. Karşılık Giderleri                                    500.000

 

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

 

Mallar sel nedeniyle değer kaybına uğradığı için, bu malın alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılmış olan katma değer vergisi açısından düzeltme işlemleri yapılmayacaktır. (KDVK Madde 30/c)

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(21.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM