SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Suriye’ye Gümrük Beyannamesiz Yapılan İhracatta KDV

Suriye’ye Gümrük Beyannamesiz Yapılan İhracatta KDV

 Soru: Suriye’ye gümrük beyannamesiz yapılan ihracatta KDV hesaplanacak mıdır ?

Cevap: Son dönemlerde suriyeye yapılan ihracatta ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Zira, gümrük kapılarının sıkça kapalı olmasından dolayı suriye’ye ihracat yapan türk firmaları gümrük çıkış beyannamesi temin edememektedirler. Bu durum mücbir sebep sayılabilir mi? Buna rağmen yine de KDV de ihracat istisnası uygulanabilir mi ?

KDV Kanununun 12/1 inci maddesine göre bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a)Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

b)Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da   yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

Konu ile ilgili yayımlanan 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/6 bölümünde;

"Kanunun 12'inci maddesi gereğince, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması gerekmektedir. Buradaki "bir dış ülkeye vasıl olma" ifadesinden, malın gümrük hattımızı geçmesi anlaşılacaktır. Gümrük hattımızı geçen bir mal başka bir ülkeye ulaşmış sayılacaktır. ..." açıklaması yer almaktadır.

Buna göre; yurt dışındaki müşteriye teslim edilerek bedeli tahsil edilen malların Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıktığının, gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilememesi nedeniyle söz konusu teslimin istisna kapsamında değerlendirilmesi ve bu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(16.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM