SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kargoda Kaybolan Ticari Mal İle İlgili Vergisel Yükümlülükler

Kargoda Kaybolan Ticari Mal İle İlgili Vergisel Yükümlülükler

 Soru: Kargoda kaybolan ticari mal ile ilgili vergisel yükümlülükler nelerdir ?

Cevap: Bazı durumlarda kargo şirketleri vasıtasıyla ticari mal alan işletmeler söz konusu ticari malın kargo şirketi nezdinde kaybolması durumunda kargo şirketlerine düzenledikleri fatura ile malın bedelini tahsil edebilmektedirler. Böyle bir durumda vergilendirme aşağıdaki gibi olacaktır.

Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla gönderilirken kargo şirketi nezdinde kaybolması nedeniyle, kargo firmasından kayıp ticari mal bedelinin tahsil edilmesi işlemi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, bu işleme ilişkin düzenlenen faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bununla beraber, katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları tabiidir. Bu nedenle, kargo şirketine düzenlenen faturada gösterilen KDV'nin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kaybolan ticari mala ilişkin olarak zayi olan mallarda olduğu gibi indirilemeyecek KDV koşulları sonradan oluşmuş olduğundan, yüklenilen KDV nin daha önce indirim konusu yapılmış olması durumunda, bu tutarların indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmesi suretiyle indirim hesaplarından çıkarılacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(15.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM