SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
150 Hesaptan 620 Hesaba Adım Adım Nasıl Gidilir

150 Hesaptan 620 Hesaba Adım Adım Nasıl Gidilir

 Soru: 150 hesaptan 620 hesaba adım adım nasıl gidilir

Cevap: Örneğimizdeki değerler tamamen hayalidir. Okuyucuların konuyu daha iyi bir şekilde anlamaları için rakamsal bazda örneklemeye gidilmiştir.

                            

 

150 Hesap Mizan Değeri:      1.371.675,86 TL

151 Hesap Mizan Değeri:          108.450,00 TL

152 Hesap Mizan Değeri:            81.165,56 TL

153 Hesap Mizan Değeri:              7.223,20 TL

 

 

150 Hesap Stok Değeri: 731.982,03 TL

151 Hesap Stok Değeri: 119.882,15 TL

152 Hesap Stok Değeri:   40.519,35 TL

153 Hesap Stok Değeri:        -0-

 

-------------------------------------------31.12.2014-----------------------------------

710      639.693,83

 

150            639.693,83

İlk madde mlz.’nin üretime gönderilmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------31.12.2014-----------------------------------

151      1.233.154,70

 

711            639.693,83

721            65.335,15

731            528.125,72      

Giderlerin Yarı Mamullere Devri

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------31.12.2014------------------------------------

711            639.693,83

721        65.335,15

731      528.125,72

 

710                      639.693,83

720                          65.335,15

730                      528.125,72

Gider ve Yansıtma Hesaplarının Kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------31.12.2014---------------------------------

152      1.113.272,55

 

151            1.113.272,55

Yarı Mamullerin Mamullere Devri

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

------------------------------------------31.12.2014---------------------------------

620      1.072.753,40

 

152            1.072.753,40

Mamullerin Satılan Mamullere Devri

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------31.12.2014--------------------------------------

621            7.223,20

 

153            7.223,20

Satılan Ticari Malların Maliyete Devri

-----------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(14.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM