SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine Verilen İnşaat Taahhüt İşleri

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine Verilen İnşaat Taahhüt İşleri

Soru: Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifine verilen inşaat taahhüt işlerinde KDV

Cevap:  3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göreHerhangi bir inşaat taahhüt firması tarafından Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine verilen inşaat taahhüt işleri (ki bu Dükkan, İdari Bina ve İş Merkezi Yapım İşi" olabilir ) ile ilgili olarak verilen yapım hizmeti genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

 

(13.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM