SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dönem Sonlarında Kurum Karşılığının Hesaplanması ve Muhasebe Kaydı

Dönem Sonlarında Kurum Karşılığının Hesaplanması ve Muhasebe Kaydı

 Soru: Dönem Sonlarında Kurum Karşılığının Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı

Cevap:

Tüm yansıtma hesapları kapatılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve satılan mamul hesabı belirlendikten sonra 600 lü hesapların mizanı alınır. Bu mizanda gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani bir başka deyişle ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleyerek çıkan rakamı yüzde 20 ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız.

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------------

691 DÖN.KAR. VER.YAS. KARŞ.                                       5.000

370 DÖN.KAR. VER.Y. K.         5.000

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.

Gelir ve gider hesapları 690 hesaba devredildikten sonra dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. Şöyle ki;

 

 

 

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------------

690 DÖN KAR ZARARI                                                       25.000

691 DÖN.KAR. VER.YAS. KARŞ                            5.000

                               692 DÖN NET KAR/ZARAR HESABI                   20.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız

-----------------------------------------------31.12----------------------------------------------

692 DÖN NET KAR/ZARAR HESABI                                  20.000

                               570 GEÇMİŞ YIL KARLARI                   20.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu işlemin ardından 193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesabın bakiyesi 370 hesabın bakiyesini geçmemeli.

---------------------------------------------31.12------------------------------------------------

371 DÖN.KARININ PEŞ.ÖDE.VERG                    5.000

                193  DÖN.KARININ PEŞ.ÖDE.VERG   5.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertesi yıl nisan ayında kurumlar vergisinin ödenmesiyle birlikte 370 ve 371 hesap karşılıklı kapatılır.

---------------------------------------------26.04-------------------------------------------------

370 DÖN.KAR.VERG.DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.                         5.000

371  DÖN.KARININ PEŞ.ÖDE.VERG  5.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM