SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dönem Sonu Stok Sayım Farkları ve Muhasebe Kaydı

Dönem Sonu Stok Sayım Farkları ve Muhasebe Kaydı

 Soru: Dönem Sonu Stok Sayım Farkları Ve Muhasebe Kaydı

Cevap: İşletmeler dönem sonlarında stoklarının fiili envanterini ve kaydi envanterini tespit eder. Farklılık bulunması halinde kaydi envanter fiili envanter seviye-sine getirilmelidir. Değerlemede fiili envanter sonuçları dikkate alınmalıdır. Değerleme sonucu ortaya çıkan stok sayım noksanlıkları ve fazlalıkları doğ-rudan gelir gider hesaplarına yansıtılmak yerine sebebi bulunana kadar 197 ve 397 no.lu hesaplarda takip edilmelidir.

Uygulama: Yıl sonu sayımında 10.000 TL stok sayım fazlası tespit edilmiştir.

Sebebi bulunamayan sayım fazlası:

--------------------------------------- 31.12.200X ---------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR                                                        10.000

                                      397 SAYIM FAZLASI                   10.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------- 31.12.200X ----------------------------------------------

397 SAYIM FAZLASI                                                         10.000

                        649 DİĞER OLAĞAN GEL. VE KARLAR               10.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Yıl sonu sayımında 10.000 TL stok sayım noksanı tespit edilmiştir.

 Sebebi bulunamayan sayım noksanı:

--------------------------------------- 31.12.200X ---------------------------------------------

197 SAYIM NOKSANI                                                       10.000

                               153 TİCARİ MALLAR                                         10.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 31.12.200X ---------------------------------------------

659 DİĞER OLAĞAN GİDERLER HS                             10.000

659 KDV’Sİ                                                                            1.800

                               197 SAYIM NOKSANI HS                                                10.000

                               391 HESAPLANAN KDV HS                            1.800

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebebi bulunamayan stok sayım noksanına ilişkin KDV’nin ve noksan tutarının KV. matrahının tespitinde Kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(31.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM