SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dönem Sonunda Küsürat Hesapları, Ters Bakiye Veren Hesaplar İle Kısa-Uzun Vadeli Kredilerin Kapatılması ve Muhasebe Kaydı

Dönem Sonunda Küsürat Hesapları, Ters Bakiye Veren Hesaplar İle Kısa-Uzun Vadeli Kredilerin Kapatılması ve Muhasebe Kaydı

 Soru: Dönem Sonunda Küsürat Hesapları, Ters Bakiye Veren Hesaplar İle Kısa-Uzun Vadeli Kredilerin Kapatılması Ve Muhasebe Kaydı

Dönem sonunda öncelikle küsürat bakiyesi veren hesaplar 689 (KKEG) ve 679 hesap ile kapatılır. Ayrıca terse düşen bakiyelerin nedeni araştırılarak kapatılır;

Uygulama: Örneğin alacak bakiyesi veren 120 hesaplar 340 hesaba ve borç bakiyesi veren 320 hesaplar ise 159 nolu hesaba virmanlanır ve ertesi yıl açılış fişinden sonra tekrar eski hesaplarına kaydedilir.

------------------------------------------31.12.XXX---------------------------------------------

120 ALICILAR                                                                     100

340 ALINAN AVANSLAR                 100

Terse dönen hesabın ilgili hesaba virmanı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------31.12.XXX----------------------------------------------

  159 VER. AVANS.                                                           100

320 SATICILAR                                  100

Terse dönen 320 lerin 159 hesaba virmanı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayrıca 280 nolu hesapta izlenen tutarlar yılın bitmesiyle beraber 180 nolu hesaba virmanlanır. Şöyleki;

31.12.2014 sonunda 280 nolu hesapta 50.000 TL bakiye bulunsun ve bunun 30.000 TL’si 2015 yılına ait olsun. Virmanlama şöyle yapılır;

-----------------------------------------------31.12.2014----------------------------------------

180 GEL.AYL.AİT GİD.                                                     30.000

280 GEL.YIL.AİT GİD                         30.000

Uzun vadeli giderlerin kısa vadeli giderlere aktarılması

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı şekilde yukarıdaki mantığın aynısıyla uzun vadeli krediler hesabı da kısa vadeli krediler hesabına aktarılır

------------------------------------------------31.12----------------------------------------------

400 BANKA KRED.                                                           10.000

300 BANKA KRED.                           10.000

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere aktarılması

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(29.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM