SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasının Muhasebe Kaydı

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasının Muhasebe Kaydı

 Soru: Gayrimenkul satış kazancı istisnasının muhasebe kaydı nasıldır ?

Cevap: Şirket aktifine 2005 yılında alınan ve 250.000 TL olarak kayıtlı arsanın 2014 Aralık ayında 400.000 TL’ye satıldığı ve istisna ile ilgili şartların yerine getirildiği varsayıldığında aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir.

 

--------------------------------23.12.2014-----------------------

102             Bankalar 400.000

 

250                      Arazi ve Arsalar     250.000

679.01        Diğ.Ol.Dış.Gel.Kar. 112.500 (istisna tutar)

679.02       Diğ.Ol.Dış.Gel.Kar.  37.500

--------------------------------------------------------------------

 

Arsanın satışından 150.000 TL kar elde edilmiş olup bunun yüzde 75’i (150.000 x %75=) 112.500 TL kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, söz konusu tutarın kurumlar vergisinde gösterilmesi için 112.500 TL’yi beyannamede İştirak Kazançları İstisnası olarak matrahtan tenzil etmemiz gerekir.

 

Ertesi dönem hesaplarında 679.01 hesapta izlenen tutarı 3 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre aşağıdaki kayıtla fon hesabına alırız.

 

-------------------------------------------01.01.2015--------------------------------

590         Dönem Net Karı 112.500

 

                                                                              549         Özel Fonlar 112.500

Sabit kıymet satış karının fon hesabına alınması

----------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(24.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM