SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sadece Şubeye Özel Ve Seri Nolu Fatura Basılabilir Mi ?

Sadece Şubeye Özel Ve Seri Nolu Fatura Basılabilir Mi ?

 Soru: Sadece şubeye özel ve seri nolu fatura basılabilir mi ?

Cevap:  Birçok işletmenin şubesine özel fatura bastırıp bastırmama konusunda tereddüt yaşadıkları bilinen bir sorundur. Konuyu ilgili kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirecek olursak ;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun "Faturanın Nizamı" başlıklı 231 inci maddesinde ise "Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

1-Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir...." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şubelere ait ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle ayrı seri ve sıra numaralı fatura bastırılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM