SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinde Sigortalılık

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinde Sigortalılık

 Soru: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinde Sigortalılık Nasıldır ?

Cevap:

Sosyal Güvenlik Reformu ile Anonim Şirket Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi ortaklarının sigortalık hallerinde düzenlemeye gidilerek sadece yönetim kurulu üyesi ortakların zorunlu sigortalı olması düzenlenerek anonim şirket kurucu ortaklarının 01.10.2008 tarihinden itibaren zorunlu sigortalı olması düzenlemesine son verilmiştir.

5510 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin (b) bendinde yer alan; “…Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları…” hükmü gereğince zorunlu sigortalılık kapsamına alınmıştır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının 4/b sigortalılıkları anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren başlamaktadır.

Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kurum’a bildirilecektir.

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları sona ermesi ise 5510 sayılı Yasa’nın 9. maddesinin (b-3) bendinde yer alan; “…anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten itibaren …” hükmü gereğince sona erdirilmektedir.

Burada Sosyal Güvenlik Reformu ile getirilen en önemli yeniliğin anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılık hallerinin kapsamdan çıkarılmasıdır. Yeni düzenleme ile sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakların sigortalılığı söz konusu olmaktadır. Reform öncesindeki ve sonrası gerçekleştirilen düzenlemeler özellikle sigortalılığın başlangıcı ve sona erdirilmesi açısından herhangi bir değişiklik ihtiva etmemektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(16.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM