SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Apartman ve Site Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi

Apartman ve Site Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi

 Soru: Apartman Ve Site Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi


Cevap:

 

1-Konutlarda: Kanuna uygun olarak kısmen veya tamamen konut olarak kullanılan binaların kapıcılarına ödenen ücretler ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/ 6. maddesi gereği istisna kapsamındadır ve üzerinden tevkifat yapılması yükümlülüğü yoktur. Diğer bir ifadeyle konut kapıcı ücretleri gelir vergisine tabi değildir. Konut kapıcıları gelir vergisi ödemediğinden asgari geçim indiriminden yararlanamayacaktır.

 

2- İşyerlerinde: Tapu kaydındaki statüsü ne olursa olsun, tamamen işyeri olarak kullanılan binaların yönetimlerinin, kapıcılara ödedikleri ücretlerden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/ 1. maddesi gereğince, 103 ve 104. maddelerde belirtilen esaslar dahilinde tevkifat yapmaları ve beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, 5535 sayılı Kanunun 8.maddesiyle yapılan değişiklik sonucu 08.07.2006 tarihinden itibaren konut kapıcı ücretleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

Güvenlik Görevlisi Ve Bekçilere Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi


Gelir Vergisi Kanunu'nun ücretlerde istisnayı düzenleyen 23. Maddesinin 6. Bendi aşağıdaki gibidir.

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);


Yukarıda da görüldüğü üzere GVK 23'üncü maddenin 6'ncı bendinde yer alan hizmetçilerin ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve parantez içi hükmü ile de "hizmetçi" ifadesinden kimlerin kastedildiği belirtilmiştir. Buna göre; mürebbiyeler dışında kalan ve özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalışanların hizmetçi kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Burada kanun koyucunun hizmetçileri tek tek saymak yerine "gibi" edatıyla sayılanlara benzer nitelikteki özel hizmetlerde çalışanların da, başka bir koşul aramaksızın, hizmetçi statüsünde kabul edileceği ve ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi gerektiğini belirtmiş olmasıdır.

Buna göre apartman ve site yönetimleri tarafından istihdam edilen güvenlik görevlisi ve bekçilerin yukarıda açıklanan yasa hükmü uyarınca hizmetçi statüsünde olduğu ve kendilerine bu sıfatlarından dolayı yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM