SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Eksik Gün Bildirimiyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Eksik Gün Bildirimiyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 Soru: Eksik gün bildirimiyle ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap: 21 Ağustos 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu uygulamada işletmeler lehine değişikliğe gidilmiştir. Buna göre Özel sektör iş yerlerinde 10 ve daha üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde eksik gün bildirimi dolayısıyla SGK’ya EK-10 adı altında bildirimde bulunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

10 işçiden daha az personel çalıştıran iş yerleri ise bu bildirimi (EK-10) vermeye devam edeceklerdir.

10 kişiden az işçi çalıştıran işverenler, işçiyi 30 günden az sigortalı beyan etmiş ve 30 günden az çalışma nedenini puantaj kaydı seçmiş iseler eksik gün bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarına mutlaka işçinin imzasını alacaklardır. 2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden geçerli olmak üzere puantaj kayıtlarında işçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz sayılacak işverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek ve işverene idari para cezası uygulanacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(04.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM