SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Banka Kredisi İle Alınan Taşıtlarda Kredi Faizinin Muhasebeleştirilmesi

Banka Kredisi İle Alınan Taşıtlarda Kredi Faizinin Muhasebeleştirilmesi

 Soru: Kredi ile alınan taşıtlarda faizin muhasebeleştirilmesi

Cevap: Banka kredisi ile 2014 yılında alınan taşıta ilişkin 2014 yılında toplam 3.000 TL kredi faiz ödemesi yapılmıştır. 2014 yılında yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. (kredi faizinin ilk yıl maliyete eklenmesi zorunludur)

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------/---------------------------------------------------

 

254 Taşıtlar                         3.000

 

102 Bankalar                     3.000

 

Taşıt kredi faiz ödemesi-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uygulama : Banka kredisi ile 2014 yılında alınan taşıta ilişkin 2015 yılında toplam 2.000 TL kredi faiz ödemesi yapılmıştır. 2016 yılında yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

(Şirket ikinci kredi faizini gider yazmayı tercih etmiştir)

--------------------------------------------/------------------------------------------------------

 

780 Finansman Gid. 2.000

 

102  Bankalar 2.000

 

Taşıt kredi faiz ödemesi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıtlardan da görüleceği üzere taşıtın iktisap edildiği yılın sonuna kadar yapılan kredi faiz ödemeleri taşıtın maliyetine intikal ettirilmiştir. Sonraki yıllarda yapılacak kredi faiz ödemeleri ise seçimlik bir hak olarak ister maliyete ister finansman giderlerine intikal ettirilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(03.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM