SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kasa Ve Ortaklar Cari Affı

Kasa Ve Ortaklar Cari Affı

Soru: Kasa Ve Ortaklar Cari Affı İle İlgili Son Tarih Ne Zamandır ?


Cevap: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan Kasa Mevcudu ile Ortaklara Cari Alacakların (Ortaklardan Net Alacaklar) beyan edilmesi suretiyle yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesine 6552 sayılı Kanunla imkân sağlanmaktadır.

 

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tarihi olup, beyana konu tutarlar 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin ekinde yer alan beyanname (EK:5) ile kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilecektir.

 

Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler ise kâğıt ortamında beyan edebileceklerdir.

 

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi   31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenebilecektir.

Buna göre 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarların gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi, gerçek olmadığının anlaşılması halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar beyanın yapılması gerekmektedir. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(25.11.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM