SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kat Karşılığı Arsa Tesliminde Kurumlar Vergisi İstisnası

Kat Karşılığı Arsa Tesliminde Kurumlar Vergisi İstisnası

 Soru: Kat Karşılığı Arsa Tesliminde Kurumlar Vergisi İstisnası Var Mıdır?

 

Cevap: Bilindiği üzere KVK 5/1-e mad. Hükmü gereğince Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

 

Yine KDV Kanunu 17-4/r bendi gereğince Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri KDV’den istisnadır.

 

Kurumlar vergisi Kanununda yasanın amacı kurumların mali yapısını güçlendirmektir. Bu satışların kazanç istisnasından yararlanması için gerekli şartlar yine KVK 5. Maddesinde etraflıca ele alınmıştır. Ancak ne var ki tereddüte neden olan konu kat karşılığı arsa teslimlerinde kurumun arsasını vermek suretiyle elde ettiği dairelerin şirketin mali yapısını güçlendirdiği ve kat karşılığı arsa teslimlerinin de kanunun amacına uygun düştüğü ve istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği sıkça dile getirilmektedir.

 

Ne var ki konuyla ilgili verilen bir Danıştay kararı bu tartışmaya son noktayı koymuştur.

 

Danıştay 3. Dairesinin K:2010/2827sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir;

 

şirket aktifine kayıtlı servet unsurunun biçim değiştirmesi şeklinde gerçekleşen trampa niteliğindeki işlemin, 5520 sayılı Yasa’nın 5. maddesinde öngörülen kurumun mali yapısını iyileştirme amacına yönelik doğrudan bir satış olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine…..”

 

Denilmektedir.

 

Danıştay böylece kat karşılığı arsa teslimlerinde kurumlar vergisi istisnasının uygulanamayacağına karar vermiştir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(26.06.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM