SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhracat Faturalarının Kayıt ve Vergilendirme Dönemi

İhracat Faturalarının Kayıt ve Vergilendirme Dönemi

Soru: İhracat Faturalarının Kayıt Ve Vergilendirme Dönemi Nasıl Olacaktır?


Cevap: 3065 Sayılı KDV Kanununun 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin A/1 bölümünde;


Bilindiği üzere Türkiye'den ihracat Rejimi Kararı ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve Bu Kararlara İlişkin Tebliğler ve Talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerde yer alan hükümlere göre fiili ihracat gümrük çıkış beyannamesinin ilgili gümrük idareleri tarafından tescil edilmesiyle gerçekleşmiş sayılmaktadır. Fiili ihracat tarihi ise bu beyannamelerin ön yüzünün üst orta bölümündeki tarihtir."denilmektedir.

             19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümüne göre, KDV uygulamasında ihracat işleminin gerçekleştiği tarih olarak, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen "gümrük hattını çıkış tarihi" esas alınmaktadır.

             Ancak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ile gümrük idarelerince 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren ihracata yönelik düzenlenen gümrük beyannamelerinin ihracatçıya verilen nüshasının üzerine herhangi bir kapanma meşruhatı düşülmesine son verilmiştir.

             Bu nedenle, 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracata ilişkin beyanları bulunan mükelleflerin tevsik edici belge olarak ibraz ettikleri gümrük beyannamelerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bir açıklama aranılmayacak, bu beyannamelere ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma tarihi, ihracat işlemleri uygulamasında ihracatın gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

             Buna göre, İhracat işlemleri ile ilgili faturalarda kur ve matrah tayini, gümrük beyannamesine ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma tarihi olacaktır. Bir başka deyişle ihracat faturasındaki tarih dikkate alınmayacak olup VEDOP ortamında gümrük beyannamesinin kapanma tarihi ihracatta kur ve matrah tayininde dikkate alınacaktır.

            İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 20.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2235 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(25.06.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM