SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgelerde Ambalajlama İşleminin Vergilendirilmesi

Serbest Bölgelerde Ambalajlama İşleminin Vergilendirilmesi

 Soru: Serbest Bölgelerde Ambalajlama İşleminin Vergilendirilmesi Nasıldır?


Cevap: 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5810 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde ÜRETİLEN ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir.

Üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan personelleri de istisna kapsamında değerlendirilecektir. Birden fazla konuda (üretim, mal satış vs.) faaliyette bulunmak üzere izin alınması halinde, SADECE ÜRETİM FAALİYETİNİN yürütüldüğü işyerleri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilere ilişkin ücretler üzerinden söz konusu istisna uygulanacaktır.

 

Ücret Gelir Vergisi İstisnasının Uygulanmayacağı Haller

 

1 Seri No.lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğine göre;

 

- Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin % 85’inden daha az bir kısmının yurt dışına ihraç edilmesi durumunda ödenen ücretler,

 

- Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle serbest bölge dışında çalıştığı sürelere ilişkin ödenen ücretler,

 

- İstisnaya ilişkin bildirimleri, belirtilen süreler içinde vergi dairesine vermeyen mükelleflerin istihdam ettikleri  çalışanlara ödenen ücretler,

 

- Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen ücretler.

 

Paketleme ve Ambalajlama İşlemi

 

1 Seri No.lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğine göre;Serbest bölge dışında üretilerek bölgeye getirilen ve bölgede sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir takım işlemlere tabi tutulan ürünlerin daha sonra serbest bölgeden yurtdışına ihraç edilmesinde, ürün esas olarak bölge içinde üretilmediğinden, söz konusu ürünle ilgili olarak ücret istisnası uygulanmayacaktır.

Serbest Bölgelerde Kurumlar Vergisi İstisnası

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibidir.

"Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

Kanunun amir hükmünden de anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi istisnasının temel şartı imalat olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ambalajlama işlemi imalat olarak kabul edilmediğinden bu işlem neticesinde elde edilen kazanca istisna hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.06.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM