SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Stopaj

Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Stopaj

 Soru: Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Stopaj Var Mıdır?

 

Cevap: İnşaat ve onarma işlerinde kullanılan malzeme bedeli ve işçilik tutarındaki artış ya da bu işlerle ilgili olarak sarf olunan akaryakıt fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarını karşılamak üzere, sözleşme esasları uyarınca müteahhide ödenen fiyat farkları taahhüdün konusuna ve bedeline dahil istihkak mahiyetinde olduğundan, bunlardan da ödeme sırasında vergi kesintisi yapılması gerekir. Dolayısıyla ödemeler üzerinden herhangi bir vergi cezasıyla karşılaşılmaması için işletmenin ödemiş olduğu fiyat farklarından da stopaj yapması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde hasılat ve maliyet dönem sonu itibarıyla kesinleşmemekte ve kazanç henüz oluşum aşamasında bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu işlere ilişkin kazanç tespiti, işin bittiği yıl itibarıyla yapılmaktadır.

Kazanç tespitinin işin bittiği yılda yapılması nedeniyle, ödenecek vergilerin gecikeceği dikkate alınarak, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamındaki istihkak (ve avans) ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.

Bu doğrultuda birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri ile iştigal eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ödenen istihkak bedelleri üzerinden (avanslar dahil) 01.01.2007 tarihinden bu yana %3 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(20.06.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM