SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Öğretim Kurumlarında KDV İstisnası

Özel Öğretim Kurumlarında KDV İstisnası

 Soru: Özel öğretim kurumlarında KDV istisnası nasıl uygulanacaktır?

Cevap: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 inci maddesinde, Kanunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarını kapsadığı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde, "...... Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir." denilmektedir.

            Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanununun;

            -17/2-b maddesinde, 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10'unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            5580 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre özel okullar okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulları olarak belirlenmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, 5580 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurumların kapasitesinin %3 oranında bedelsiz olarak verdiği eğitim, öğretim hizmetleri KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisnadır.  Ancak, bu istisna  bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerini yürütmek için Kurumun mal ve hizmet alımlarını kapsamamaktadır.

            Buna göre, bu kapsamdaki kurumların 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesi kapsamında bedelsiz verdiği eğitim, öğretim hizmetlerini yürütmek için temin ettiği mal ve hizmetler genel hükümlere göre  KDV ye tabi olacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(16.05.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM