SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı ve Artırımının Eş Zamanlı Yapılması

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı ve Artırımının Eş Zamanlı Yapılması

 Soru) Anonim Ve Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı Ve Artırımının Eş Zamanlı Yapılması Mümkün Müdür?

Cevap: Evet mümkündür. Anonim ve limited şirketlerde bazen eş zamanlı olarak hem sermaye azatlımı hem de sermaye artırımı yapılabilmektedir. Bu durumun en tipik örneği ise iştirak etmeksizin sermaye azatlımı yoluyla yapılan kısmi bölünme işlemlerinde yaşanmaktadır. Şirketler kısmi bölünme yaparken sermaye azaltımı metodunu seçmişlerse sermaye azaltımının uzun prosedürlerine dahil olmamak için aynı anda sermaye artırımı yapma yolunu tercih etmektedirler.

Bu işlemler için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir
- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
- Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu,
- Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği, Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli,
- Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni,
 -Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu
- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Yönetmelik m.97/c)

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.05.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM