SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İmal Edilen Emtianın Bağışlanmasının Muhasebe Kaydı

İmal Edilen Emtianın Bağışlanmasının Muhasebe Kaydı

 Soru: İmal edilen emtianın bağışlanmasının muhasebeleştirilmesi nasıldır ?

Cevap: Uygulama: XYZ Ltd.Şti imal etmiş olduğu cihazlardan bir kısmını kamuya yararlı dernek vasfına haiz ABC derneğine bağışlamıştır. XYZ Ltd.Şti bağışlamış olduğu bu cihazların imalatında 1.800 TL’lik KDV yüklendiğini tespit etmiş olup bunu belgelerle de tevsik edebilmektedir. Bağış yapılan cihazların toplam emsal bedeli 10.000 TL’dir.

--------------------------------------------------/--------------------------------------------------
689  DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.(KKEG)                                            10.000

152 MAMULLER                              10.000

ABC derneğine yapılan cihaz bağışı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------/--------------------------------------------------
770 GEN. YÖN. GİD.                                                      1.800

                391 HES.KDV                                     1.800

ABC derneğine yapılan cihaz bağışının KDV’sinin düzeltilmesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

İlk geçici vergi beyannamesinde 689 toplamı olan 10.000 TL’yi önce matraha ekleyip yine aynı beyannamede diğer indirimler kısmında göstererek ticari kazancın yüzde 5’ini geçmediği takdirde vergi matrahından 10.000 TL’nin tamamını indirim konusu yaparız.

Bağış yaptığımız dernek kamuya yararlı bir dernek olmasaydı matraha 10.000 TL ilave edip diğer indirimler kısmında indirim konusu yapmayacaktık.

 YURT DIŞINDAN OLAN ALACAKLARA KARŞI ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI

AYRILMASI (MALİYE İDARESİNİN GÖRÜŞÜ)

Yurt dışından olan alacakların şüpheli hale geldiğinin ispatlanabilmesi için ticari iş yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya icra takibinde bulunulması gerekmektedir. Yurt dışından olan alacakların dönem sonunda değerlemesi nedeniyle oluşacak kur farkları da asıl alacağın akıbetine tabi olduğundan asıl alacak şüpheli hale geldikten sonra bu alacağa bağlı olarak oluşan kur farkları için de şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, yurt dışından olan alacaklar için iş yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra mevzuatı uyarınca icra takibine başlanılması halinde alacağın Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre şüpheli hale geldiği kabul edilebilecektir.

Ancak, bir alacak için alacağın şüpheli hale geldiği dönemden sonraki bir dönemde karşılık ayrılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, karşılık ayrılması gereken dönemde ayrılmayan karşılığın sonraki dönemlerde ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili en son verilen 21/06/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[323-2012/VUK-1- . . .]-1942 sayılı özelgesine dayanmaktadır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Maliye İdaresinin görüşü yurt dışı bir alacağın giderleştirilmesi için icra takibinin veya davanın yurt dışında açılması gerektiği yönündedir

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(01.05.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM