SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri

Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri

 Soru: Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri Nelerdir?

Cevap:6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 358. Maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.”

Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere ortaklar sermaye borcunu yerine getirmedikçe ve şirketin geçmiş yıl karları geçmiş yıl zararlarından fazla olmadığı müddetçe şirkete karşı borçlanamazlar. Bir başka deyişle şirketten borç alamazlar.

 

Yukarıdaki şartları yerine getiren şirket ortakları ise ortağı oldukları şirkete karşı borçlanabileceklerdir.

Şirketlerin en yumuşak karnı kuşkusuz kasa ile ortaklar cari hesabıdır. Dönemsonunda ortaklar cari hesabında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da söz konusu hesaba adat yapılıp yapılmayacağının belirlenmesidir.

Kar dağıtımı üzerindeki sıra dışı vergi yükü şirketleri kar dağıtımından alıkoymaktadır. Dolayısıyla, kar dağıtımı yapmayan şirket ortağı ya kayıtdışı ticaret ile ya da şirket kasasından devamlı olarak para çekerek gelirini muhafaza etmektedir. Peki şirket ortağının bu uygulamasının bir bedeli yok mudur? Bu sorunun cevabı elbetteki evet olacaktır. Zira, bunun tespit edilmesi halinde şirkete hem KDV hem de kurumlar vergisi ve ayrıca ortağa da dağıtılmayan kar payından dolayı resen vergi ziyaı cezaları kesilmektedir.

Vergi idaresinin yukarıda bahsettiğimiz konuyla ilgili görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna göre KDV’li fatura tanzim edilmesi gerektiği yönündedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(04.04.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM