SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı

Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı

 Soru: Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi İçin Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılır mı ?

Cevap: Ticari hayatta mal ve hizmet satışlarının önemli bir kısmı vadeli olarak yapılmaktadır. Bu takdirde, mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi de alacak olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bir alacağın karşılık ayrılmak suretiyle zarar yazılabilmesi için hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir.

VUK 334 Sıra No’lu Genel Tebliğinde bu konu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, kredili mal veya hizmet satışları üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tahsilinin şüpheli hale geldiği durumda karşılık ayrılıp ayrılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesinde aranılan şartlar gösterilmiştir.

Katma değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır.

Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır.”

Bu nedenle, VUK’un 323’üncü maddesinde belirtilen şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve KDV beyannamelerinde beyan edilmesi halinde tahsili şüpheli hale gelen katma değer vergisi için karşılık ayrılabilir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(02.04.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM