SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte BA ve BS Bildirimi

İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte BA ve BS Bildirimi

 Soru: İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

İşletme hesabına tabi bazı mükelleflerin bilanço hesabına geçtikleri dönemlerin ilk aylarında BA ve BS bildirim formlarını vermemeleri sıklıkla olmasa da rastlanılan bir durumdur.

İşletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(28.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM