SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Geç Gelen Faturalarda KDV Tevkifatı

Geç Gelen Faturalarda KDV Tevkifatı

Soru: Geç Gelen Faturalarda KDVTevkifatı İçin Düzeltme Yapılacak Mıdır?


Cevap: İşleme ait fatura veya benzeri belgeninizleyen ay içinde düzenlenmesi durumundadahi sorumlu sıfatıyla beyanın, işleminvuku bulduğu dönemin beyan süresi içindeyapılması gerekmektedir. Kısmi tevkifatuygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1No.lu KDV beyannamesi ile beyan edeceğikısım da aynı dönemde beyan edilecektir.

Bir başka deyişle Mayıs ayına ait faturanın geç gelmesi halinde bile işleme ait tutar Mayıs ayına ait beyanname verme süresi içinde yani 25 Haziran tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayınsonunda tamamlanması halinde de,fatura izleyen ayda düzenlense dahi buşekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelininödenmemesi, işleme ait faturanınsüresinde düzenlenmemesi, alıcıya geçgelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatınyapılıp yukarıda belirtilen süre içindesorumlu tarafından beyan edilmesine engeldeğildir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(24.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM