SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçiş

Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçiş

Soru:Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 

Cevap: İrsaliyeli fatura uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, hesap dönemi başında geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem “irsaliyeli fatura”, hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

Bu usulü seçen mükellefler, ilgili hesap dönemi başında başlamak ve o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler hükmü ise, 232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilerek, aynı zamanda fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanma hakkı da tanımaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM