SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Asgari Ceza Tutarları

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Asgari Ceza Tutarları

 Soru: Sigortalı işe giriş bildirgesinde asgari ceza tutarlarınedir?

 

Cevap:Sigortalı işe giriş bildirgesini:


Ø Kanunda belirlenen sürede ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca İnternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında


Ø Bildirgenin verilmediğinin mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması hâlinde, her bir sigortalı için asgari ücretin 2 katı tutarında


Ø Bir yıl içinde, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması hâlinde, her bir sigortalı için asgari ücretin 5 katı tutarında


Ø Sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca İnternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(20.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM