SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri

Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri

 Soru: Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri Nasıldır?


Cevap:Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesine göre; mevduat ve kredisözlesmelerine dayanan alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

 

Uygulama: XYZ A.Ş'nin vadeli mevduat hesabının mizan detayı aşağıdaki gibidir.

 

Hesap kodu

Hesap adı

TRL Borç

TRL Alacak

TRL Borç bakiye

102

BANKALAR

2.686.899,23

2.431.278,39

255.620,84

102.01

XXX Bankası-TL

671.097,12

660.463,11

10.634,01

102.03

XXX Bankası

1.142.482,53

1.133.148,68

9.333,85

102.04

XXX Bankası

94.499,43

65.162,14

29.337,29

102.05

YYY Bankası

6,30

0,00

6,30

102.11

YYY Bankası Vadeli

375.663,46

292.257,71

83.405,75

102.12

ZZZ Bankası Vadeli

51.040,40

1.450,76

49.589,64

102.13

KKK Bankası

73.566,00

252,00

73.314,00

 

Görüldüğü gibi XYZ A.Ş.'nin bankadaki vadeli mevduatlarının toplamı132.995,39 TL'dir.Şirketin mevcutvergi usul kanunu ve tekdüzen uygulaması çerçevesindeVadelimevduatlariçin oluşturduğu faiztahakkuk tablosu aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anapara

Başlangıç vade

31.12.’ye kalan gün

Bitiş Vade

Toplam Gün

Vade sonu tutar

Faiz Oranı (%)

VUK Faizi

83.405,75

05.07.200X

179

04.03.2013

242

      90.629,80   

9

       3.572,54   

49.589,64

19.10.200X

73

08.01.2013

81

      51.707,98   

11

       1.081,99   

132.995,39

 

 

 

 

 

 

       4.654,53   

 

Vuk faizi şu şekilde hesaplanmıştır. Anapara x vadexfaiz/36.000 + (vade x faiz)Bu hesaplamaya göre şirket aşağıdaki faiz gelir tahakkuku kaydını yapması gerekmektedir.

 

-------------------------------------------31.12.---- -------------------------------------------

181 GELİR TAHAKKUKLARI     4.654,53

                                      %2

(18.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM