SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hurdaya Ayrılan Duran Varlıkların Satışında KDV

Hurdaya Ayrılan Duran Varlıkların Satışında KDV

 Soru: Hurdaya ayrılan duran varlıkların satışında KDV Olacak Mıdır?

Cevap:  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinin KDV den istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

            91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde; metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin 01/01/2004 tarihinden itibaren istisna edildiği, hurda ve atık maddelerin kapsam ve mahiyetinin ise daha önce yayımlanan KDV Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalara göre belirleneceği ifade edilmiştir. 

             86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği belirtilmektedir.

            Buna göre, yıpranan, demode olan, çalışma imkanı kalmamış makine ve ekipmanlardan tamir ve bakımdan sonra üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak durumda bulunanların satışının hurda teslimi olarak kabul edilerek katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

           Ancak, tamir ve bakımdan sonra kendi işlevini yerine getirmesi mümkün olan makine ve ekipmanların ise hurda olarak kabul edilmesi mümkün bulunmadığından bunların tesliminde genel esaslara göre katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

            Ayrıca unutulmamalıdır ki işletmelerin makine ve ekipmanlarını hurdaya ayırması işlemi ile ilgili olarak resmi makamlardan izin alması hususunda Katma Değer Vergisi Kanunu uygulaması yönünden bir hüküm bulunmamaktadır. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(11.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM