SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışı uçak bedellerine ait komisyonların KDV si

Yurt dışı uçak bedellerine ait komisyonların KDV si

 Soru: Yurt dışı uçak bedellerine ait komisyonların KDV si olacak mıdır?

Cevap:Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 84/8889 sayılı Kararname ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 33 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise, vergiden istisna edilen söz konusu taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalaa edilmesi gerektiği ve uluslararası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonlarının katma değer vergisine tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.     

Buna göre, yurtdışı uçak bileti satışlarına ilişkin olarak elde edilen komisyon gelirleri katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(10.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM