SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tesise Katılma Paylarının Muhasebe Kaydı

Tesise Katılma Paylarının Muhasebe Kaydı

 Soru: Tesise katılma paylarının muhasebe kaydı nasıl olacaktır ?

Cevap: İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerden 100.000,00 TL tahsil etmiştir.

--------------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

 

127 TİCARİ ALACAKLAR  118.000

 

493 TESİSE KATILMA PAYLARI 100.000

 

391 HESAPLANAN KDV              18.000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tesise katılma payları için tespit edilen itfa payı tutarı 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

--------------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

 

493 TESİSE KATILMA PAYLARI 10.000

 

649 FAAL.İLG.DİĞ.OLA.GEL.KAR.  10.000

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(19.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM